System rejestracji kandydatów na studia. Politechnika Poznańska

  System rejestracji kandydatów na studia w Politechnice Poznańskiej
Polski English
Informacje ogólne
System informatyczny Ksantypa to system rekrutacji kandydatów na studia w Politechnice Poznańskiej drogą elektroniczną. Kolejne kroki, jakie musicie Państwo wykonać, aby skorzystać z naszego systemu, są następujące: rejestracja w bazie danych systemu, zalogowanie się w systemie, wypełnienie formularza podania oraz wydrukowanie podania (tylko kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia oraz rezerwowi). Formularz podania składa się z następujących sekcji: dane osobowe kandydata, dane o edukacji kandydata oraz wybór kierunków studiów.

Więcej informacji dotyczących rekrutacji można znaleźć w serwisie informacyjnym Politechniki Poznańskiej i na stronie Rekrutacja na Politechnikę Poznańską na Facebooku.
Logowanie Dostępne kierunki

Rejestracja Kontakt

Jak wypełnić podanie

O autorach systemu Ksantypa

Logowanie do systemu
Jeśli już się zarejestrowałeś/aś w naszym systemie, możesz zalogować się by wprowadzić swoje podanie lub je zmienić.
: ?
: ?
Kiedy podasz poprawny PESEL i hasło, przejdź do widoku swojego podania.
Rejestracja nowego kandydata
Tutaj możesz się zarejestrować w naszym systemie, czyli utworzyć konto, z którego będziesz korzystał przez cały okres rekrutacji.
: ?
: ?
Hasło musi mieć od 6 do 16 znaków alfanumerycznych, w tym co najmniej 2 litery i 2 cyfry.
:
Wpisz ponownie swoje hasło, by potwierdzić jego poprawność.
:
Na adres e-mail będą wysyłane dodatkowe informacje o rekrutacji, np. zawiadomienie o poprawnym wyeksportowaniu danych do listy rankingowej oraz nowe hasło w razie jego zresetowania.
:
:
Aby korzystać z naszego systemu musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Politechnikę Poznańską, na potrzeby procesu rekrutacji.
Aby korzystać z naszego systemu musisz zaznajomić się z treścią regulaminu składania podań przez internet i zgodzić się na warunki w nim zawarte.
Po naciśnięciu przycisku Rejestruj, nastąpi sprawdzenie powyższych danych, konto zostanie utworzone i będziesz mógł/mogła z niego natychmiast korzystać.
Informacja o warunkach rejestracji przez Internet
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w elektronicznym formularzu dla celów rekrutacji na Politechnikę Poznańską, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2010 r. nr 229, poz. 1497 z późn. zm.) Ponadto zdaję sobie sprawę z tego, że wybory dokonywane przeze mnie na stronie po zalogowaniu się będą wiążące. Dotyczy to zarówno preferencji dotyczących języków obcych, jak i wybranych kierunków studiów. Przyjmuję do wiadomości, że rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przeze mnie wszystkich niezbędnych danych, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz uzyskaniu przez Politechnikę Poznańską potwierdzenia bankowego o przelaniu opłaty na konto Politechniki Poznańskiej. Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienie lub podanie nieprawdziwych informacji ponoszę osobiście. Przyjmuję do wiadomości, że Politechnika Poznańska nie bierze odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej, przeciążeniem serwerów, itp. W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa powyżej, zobowiązuję się do zgłoszenia się osobiście do Komisji z zachowaniem terminu rejestracji. W przypadku niemożności zgłoszenia się przed upływem terminu rejestracji, niezwłocznie poinformuje telefonicznie Komisję o zaistniałej sytuacji i ustalę termin późniejszego, osobistego zgłoszenia się w Komisji.
Informacja o ciasteczkach
System informatyczny Ksantypa przechowuje lokalnie informacje w plikach cookies w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych. Jeżeli nie chcesz, aby system informatyczny Ksantypa umieszczał te informacje lokalnie w postaci ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
XHTML 1.0 Strict, CSS2 Copyright ©2004–2016 Politechnika Poznańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. O...